*Nikobishunde Haakon AZ

Sire:        *Djambo von Fichtenschlag a ED IPO 3

Dam:       *Nikobishunde Auspicious Amelia AZ

Contact:   Nev Kirkham 0413 328 976 or Miriam 0403 545 496

Stud Fee: $1,500 Service Fee: $0

Owners:  Neville and Miriam Kirkham

Email:      nikobishunde@gmail.com

Dogs NSW Membership no: 2100063720